Deltagare

Fredagen den 1 december 2017 hölls startmöte  för nätverket Pollinera Sverige med följande deltagare:

Artur Larsson, ekolog Artdatabanken SLU

Petter Haldén, naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet

Jenny Henriksson, biologisk mångfald Jordbruksverket

Ida Wahlund, Naturskyddsföreningen

Helena Elmquist, verksamhetsledare Odling i Balans / LRF

Stella Westerlund, Swedish Gardens

Gunilla Stridbeck, Swedish Gardens

Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF

Eva Forsgren, biodling och bihälsa SLU

Ullrika Sahlin, Centrum för miljö- och klimatforskning, LU

Monica Selling, biodlare och ordförande SBR

Staffan Tegebäck, Biodlingsföretagarna

Tobias Nilsson, projektledare Blommor för Bin, Bee Urban

Johan Widing, ekobonde Bokeslundsgården

Preben Kristiansen, bihälsoexpert Apinordica

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare Koloniträdgårdsförbundet

Anna-Karin Fallheden, kommunikatör Riksförbundet Svensk Trädgård

Processledare Erika Olsson, bonde på Onsberga gård

Initiativtagare och sammankallande:
Anna Lind Lewin, kommunikationskonsult inom mat och hållbarhet, kommunikationsansvarig för Svenska Bin
Lotta Fabricius Kristiansen, biodlare, bitillsyningsman, föreläsare och naturpedagog, projektledare för Svenska Bin

 

Hoppa till verktygsfältet