Naturskydds­föreningens nya kampanj ska rädda bina

Under våren 2018 satsar Naturskyddsföreningen stort på en kampanj om bin:
Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna.
Krisen för vildbina beror på att binas livsmiljö har förändrats; det är ont om både blommor och bomiljöer. Lösningen är egentligen enkel. Vi måste ställa om till ett hållbart jordbruk och bort från kemiska bekämpningsmedel. Ett jordbruk som bidrar till fler bin, humlor och fjärilar.

Var tredje tugga vi äter beroende av bin. Detta samtidigt som en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna.
– Frågor om biologisk mångfald kan uppfattas som komplicerade och något som bara rör naturvetare och experter. Men så är det inte – vi är alla en del av naturen och helt beroende av den biologiska mångfalden för vår överlevnad – detta är ett hot som berör oss alla. Det vill vi visa med vår kampanj, berättar Per Bengtson, biolog och projektledare på Naturskyddsföreningen.

Hjälp Naturskyddsföreningen att rädda bina

Det här gör Naturskyddsföreningen:

  • driver en framgångsrik kampanj kallad Ekojordbruk som gynnar bina
  • arbetar för att det ska vara lönsamt att låta djuren beta och hålla blomstrande marker öppna
  • vårdar ängar på många platser i landet genom sina lokalföreningar
  • tipsar om hur vi alla kan hjälpa bina. Fler behöver få reda på hur viktiga bina är!
  • påverkar politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.


Naturskyddsföreningens material om bin för skolan