Pollinera Sverige

Pollinera Sverige är ett nätverk för samarbete, kunskapsspridning och utveckling.Vi menar att pollineringsfrågan förtjänar samma uppmärksamhet som klimatförändringen, plast i haven och matsvinn – för att nämna några andra viktiga ämnen där man skapat uppmärksamhet genom att samlas runt en fråga.

Pollinera Sverige ska bidra till att de insatser som görs blir mer synliga, och lyfta frågan brett. Vi ska ta vara på de synergier som finns och öka samarbetet mellan olika aktörer.

Pollinera Sverige ska sammanställa och kommunicera fakta som visar lönsamheten i att arbeta för biologisk mångfald och vilka förluster det innebär om vi inte gynnar pollinatörerna.
Genom samarbete byggs ett starkt nätverk där alla aktörer kan dra nytta av varandras arbete och informationskanaler.
Målet är att värdet på pollineringstjänsterna ska bli tydliggjort och att de institutioner, producenter och företag som gynnar pollinatörerna får ökad uppskattning och lönsamhet.

Projektet får under 2017–2018 stöd från Jordbruksverket.