Projekt

Odling i Balans driver Samzon tillsammans med svenska bönder.

Jordbruksverket driver projekt som till exempel Mångfald på Slätten för att öka intresset för hur man kan gynna den biologiska mångfalden i slättbygdsområden i Sverige.

Bee Urban driver Blommor för Bin i samarbete med WWF.

Svenskt Sigill kommer med en certifiering med blommande kantzoner.

Swedish Gardens har startat ett samarbete med Svenska Bin kallat Surrande parker och trädgårdar.

Naturskyddsföreningen driver projektet Tack för maten, bina! för skolan där grundskollärare erbjuds film, faktablad och skolövningar om bin och pollinering och filmen Bina, naturens trädgårdsmästare av dokumentärfilmaren Tina-Marie Qwiberg.

Kiviks musteri har satsat på samarbete med Svenska Bin i Utan bin inga äpplen.

Koloniträdgårdsförbundets har mijöcertifiering av sina medlemsföreningar.

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU arbetar i flera olika projekt kring pollinatörer och bihälsa.

Artdatabanken kategoriserar och samlar kunskap om arters utbredning och minskning.

Sveriges Biodlares Riksförbund samlar runt 13.000 biodlare vars bisamhällen bidrar till pollineringen.

Biodlingsföretagarna samlar runt 400 biodlingsföretag och driver pollineringssamarbeten med bönder och odlare runt om i Sverige.

Centrum för miljö- och klimatforskning och Biologiska institutionen vid Lunds universitet studerar och utvärderar effekten av landskap i kombination med olika faktorer som kan påverka pollinering av vilda pollinatörer och honungsbin.

Djurgården en bivänlig park, U&We

Bevara surret, sponsrade bikupor COOP

Bi’n’Bi, sponsrade bikupor ICA

Arlas Ekoeffekten om samarbete mellan bonde, kor, fåglar och bin

Örkelljunga satsar på paradis för bin i grustag

Hoppa till verktygsfältet