Deltagare

Deltagare på möten för nätverket Pollinera Sverige 1 december 2017 och 20 februari 2018:

Initiativtagare och sammankallande
Anna Lind Lewin, kommunikationskonsult inom mat och hållbarhet,
även kommunikationsansvarig för Svenska Bin

Lotta Fabricius Kristiansen, biodlare, bitillsyningsman,
föreläsare och naturpedagog, projektledare för Svenska Bin

Processledare
Erika Olsson, bonde på Onsberga gård

Deltagare

Artur Larsson, ekolog Artdatabanken SLU

Petter Haldén, naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet

Elin Forsberg, Naturvårdsverket

Karin Skantze, Naturvårdsverket

Jenny Henriksson, biologisk mångfald Jordbruksverket

David Brobäck, Trafikverket

Ida Wahlund, Naturskyddsföreningen

Helena Elmquist, verksamhetsledare Odling i Balans / LRF

Stella Westerlund, Swedish Society of Public Parks and Gardens SSPPG

Gunilla Stridbeck, Swedish Society of Public Parks and Gardens SSPPG

Christina Winter, författare och föreläsare /Trädgård

Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF

Eva Forsgren, biodling och bihälsa SLU

Joachim de Miranda, SLU

Ullrika Sahlin, Centrum för miljö- och klimatforskning, LU

Monica Selling, biodlare och ordförande SBR

Lasse Hellander, SBR /Naturens kalender

Staffan Tegebäck, Biodlingsföretagarna

Katja Göller, Biodlingsföretagarna

Tobias Nilsson, projektledare Blommor för Bin, Bee Urban

Johan Widing, ekobonde Bokeslundsgården

Preben Kristiansen, bihälsoexpert Apinordica

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare Koloniträdgårdsförbundet

Anna-Karin Fallheden, kommunikatör Riksförbundet Svensk Trädgård

Lise Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård

Jan Fleming Jensen, Kiviks musteri

Stefan Bengtsson, Svenskt Sigill

Helena Allard, miljö & klimat, Sigill Kvalitetssystem

 

 

Hoppa till verktygsfältet